Zmiany w Umowach oraz regulaminie

11-11-2018

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r.  nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż :

W umowie  o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dokonane zostały następujące zmiany:

  • Dodano § 4a
  • Zmieniono  § 6 umowy , który otrzymał nową treść
  • Usunięto  § 7 -  § 9 umowy

W umowie o świadczenie usług telefonicznych w technologii VOIP dokonane zostały następujące zmiany:

  • skreślono w § 3 umowy,
  • zmieniono § 4  umowy , który otrzymał nową treść
  • skreślono § 5 umowy
  • zmieniono § 6 umowy, który otrzymał nową treść
  • skreślono § 7 umowy oraz „OŚWIADCZENIE KLIENTA”
  • dodano załączniki

Treść umowy po zmianach znajduje się  pod linkiem:    http://himax.com.pl/klienci/Umowa.pdf

Ponadto zmianie uległ Regulamin , którego treść publikujemy : http://himax.com.pl/e-bok/cenniki-regulaminy/

Regulamin będzie obowiązywał od dnia 12 grudnia 2018 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej ulgi (art. 60a ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy). Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

więcej

Kolejna wieś w zasięgu HiMax Światłowód

04-04-2018

Z dniem 17.09.2018 zakończone zostały testy nowej infrastruktury telekomunikacyjnej we wsi Wojkowa.

Mieszkańcy zyskają możliwość skorzystania z oferty Internetu w technologii światłowodowej oraz telewizji trzeciej generacji JAMBOX.

Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się wymiana u  abonentów instalacji radiowego dostępu do Internetu na światłowód.

 

więcej

Tylicz, kolejne ulice z dostępnością usług HiMax światłowód oraz telewizji 3 generacji JAMBOX

01-02-2018

Ruszyły prace instalacyjne linii światłowodowej w Tyliczu.

Uruchomione zostały optyczne punkty dystrybucyjne na Tylickim rynku oraz ulicy Sportowej.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy uruchamianie kolejnych punktów na ulicy Kazimierza Wielkiego, Ogrodowa, Polna i Osada.

Kolejne szczegóły wraz z aktualną mapką optycznych punktów dystrybucyjnych wkrótce.

więcej

Bank Spółdzielczy Muszyna - Punkty wpłat gotówkowych za usługi telekomunikacyjne.

26-07-2017

 

We współpracy z Bankiem Spółdzielczym Muszyna uruchomiliśmy punkty wpłat gotówkowych dla Naszych klientów.
Od 15 stycznia 2018 abonenci korzystający z naszych usług będą mogli z niższą prowizją niż w innych punktach
opłacić swoje rachunki za usługi telekomunikacyjne. 
Wykaz oddziałów Banku Spółdzielczego Muszyna - punktów wpłat gotówkowych :
Krynica - Zdrój ul.Kraszewskiego 37 
Krynica - Zdrój ul.Czarny Potok 1a 
Krynica - Zdrój ul.Piłsudskiego 8 
Tylicz ul.Rynek 5 
Muszyna ul.Piłsudskiego 8 
Usługa jest skierowana dla abonentów nie korzystających z bankowości elektronicznej.  
więcej

MILIK oraz ulica Ogrodowa w Muszynie w zasięgu HiMax Światłowód i telewizji 3 generacji JAMBOX

01-04-2017

Dzięki ukończeniu kolejnego etapu inwestycji budowy linii światłowodowych, już większość gospodarstw domowych na ulicy Ogrodowej w Muszynie oraz abonenci w miejscowości MILIK, są już w zasięgu ultraszybkiego Internetu HiMax Światłowód, cyfrowej telewizji kablowej 3 -generacji JAMBOX oraz taniej cyfrowej telefonii stacjonarnej.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

więcej

Ulica Zielona w Krynicy-Zdroju w zasięgu sieci światłowodowej FiBerHiMax

14-11-2016

Ulica Zielona w Krynicy-Zdroju w zasięgu sieci światłowodowej FiBerHiMax oraz telewizji 3 Generacji JAMBOX.
Zapraszamy do skorzystania z oferty.

więcej